ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА КИНДИ | Kindy

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА КИНДИ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Кинди стор“ ООД (наричано по-долу само Кинди), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 207113248 като собственик на домейн www.kindy.bg от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.kindy.bg , както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от Кинди.

Ползвайки този сайт и съдържащата се в него информация се приема, че Потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА www.kindy.bg .

Кинди си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие и по всяко време, като публикува новите „Общи условия“ на сайта си.

Договорът за продажба от разстояние между Кинди и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Кинди.

Ползване на сайта www.kindy.bg

 

Регистрацията на сайта е доброволна и безплатна. Задължителните полета, отбелязани със звездичка, следва да бъдат попълнени. При успешно приключване на регистрацията, Потребителят ще получи потвърждение за успешна регистрация на посочения от него електронен адрес.

 

За целите на използване на сайта www.kindy.bg , Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма или формата за поръчка като гост (наричани оттук нататък с общото наименование Лични данни). В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Киндиима право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и Киндине носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

 

Отговорност

 

Кинди не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на сайта www.kindy.bg.

Авторскo правo

 

Дизайнът, структурата и съдържанието на Интернет страницата www.kindy.bg са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на Кинди.

Кинди предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Кинди или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

Представяни стоки и услуги на сайта

 

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

Всички посочени на сайта цени са в български лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ú са посочени цените за всяка от модификациите. В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището (разнос) и монтаж, освен когато това не е указано изрично. Това са услуги, които се заплащат допълнително по отделен ценоразпис. Възможно е Кинди да не предлага една или повече от тези услуги.

 

Кинди има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

Поръчки и договор за продажба от разстояние

 

Поръчки могат да правят само потребители, приели Общите условия.

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в сайта www.kindy.bg. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за online покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с Кинди, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. Поръчката се смята за окончателно извършена, след като Потребителят получи потвърждение на поръчката от страна на Кинди. Кинди може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Кинди информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя. В случай, че Кинди не успее да установи контакт с Потребителя по телефон или електронна поща с цел потвърждаване на заявената поръчка, след третия такъв неуспешен опит Кинди си запазва правото автоматично да анулира поръчката без допълнително да уведомява за това Потребителя. Договорът за продажба от разстояние между Кинди и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Кинди.

Кинди има право да променя цените, посочени в сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Кинди има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Плащане

 

Потребителят може да заплати цената на поръчана чрез електронния магазин www.kindy.bg стока като използва по свой избор един от следните способи:

1. Плащане при доставка – потребителят заплаща дължимата сума в брой на превозвача при извършване на доставката.

2. Плащане с карта през сайта www.kindy.bg (онлайн) - изключително удобен начин за плащане. След финализирането на поръчката ще бъдете прехвърлени към безопасна платежна платформа на банката, където следва да въведете необходимите данни. Ако транзакцията е оторизирана, плащането ще протече веднага и ние ще подготвим стоката за изпращане.

Поддържаме системата за сигурност 3D Secure. Нашите служители нямат достъп до данните на Вашата карта, с цялата информация разполага само банката.

3. Банков превод – Данните за извършване на банков превод в лева са:

 

IBAN              BG33TRIV40030001136026

BIC                 TRIVBGS1

При Банка  Транскарт Файненшъл Сървисис АД

Титуляр        „Кинди стор“ ООД

 

Важно - в основание на превода следва да бъде посочен номера на поръчката и имената на Потребителя. Номерът на поръчката Потребителят получава по електронна поща след като е финализирал поръчката от сайта www.kindy.bg .

Доставка

 

За удобство на Потребителите осигуряваме доставка на предлаганите в сайта www.kindy.bg продукти за цяла България със съдействието на куриерска фирма Интерлогистика, за което Потребителят следва изрично да посочи своя избор на начин за доставка. Доставката се извършва до адрес на клиента, посочен в поръчката, а времето и деня за доставка се уговарят с куриера на Интерлогистика. Кинди ще информира Потребителя за изпращането на закупените продукти. Цената на доставката е посочена на страницата на всеки продукт и се заплаща от Потребителя директно на „Интерлогистика Куриер” ЕООД или на Кинди. Възможно е в цената на доставката да има и такса за наложен платеж.

Възможно е доставката с куриер да бъде безплатна за Потребителя при определени условия. Условията за ползване на безплатна доставка са посочени на видно място в сайта www.kindy.bg по ясен и недвусмислен начин.

Комплекти (сетове) от два или повече продукта, които са представени на сайта www.kindy.bg като един продукт се предлагат и доставят като един продукт и не е възможно тяхното разкомплектоване.

Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес. Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора, но не и до входната врата на жилището на Потребителя.

Срокът за доставка е посочен в описанието на всеки артикул. Ако Потребителят поръча стоки с различен срок на доставка, то за общ срок на цялата поръчка се счита най-дългият срок на доставка. Срокът за доставка до Потребителя може да бъде удължен със срока, необходим на куриерската фирма да достави Стоките до адреса на Потребителя.

Кинди си запазва правото да удължи обявения срок за доставка с до 30 календарни дни. В случай на забавена доставка по вина на Кинди е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1% (нула цяло и един процент) от стойността на забавената стока за всеки просрочен ден след посочения краен срок, удължен с необходимия на куриера срок за доставка на Стоките. Не се счита за вина на Кинди забава, възникнала в случаите на отложена от клиента доставка. В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на Кинди в размер на 0.1% (нула цяло и един процент) от стойността на забавената стока за всеки просрочен ден след изтичане на 4 (четири) дни от получаване на уведомлението за възможността за доставка на поръчката. И в двата случая неустойката се изплаща при поискване.

При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането от доставчик към склада на Кинди, Потребителят се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и не предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

 

Превозвачът комуникира с Потребителя времето и деня за доставка на стоките на посочения адрес. В случай, че Потребителят не приеме доставката, при повторна доставка потребителят може да заплати 25 лв., дори повторната доставка да се е осъществила в рамките на същия ден. Повторната доставка се заплаща директно на „Интерлогистика Куриер”ЕООД или на Кинди.

 

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, след уговорена дата на доставка с Потребителя, не по вина на Кинди или куриера, клиентът следва да се свърже с куриера, за да уговори нов ден за доставка. Повторната доставка е за сметка на клиента и може да се таксува 25 лв. Повторната доставка се заплаща директно на „Интерлогистика Куриер”ЕООД или на Кинди.

 

Кинди запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

- oбективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура;

- неасфалтирани пътища или тесни пътища, преминаването, през които е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращия и други подобни;

- райони със засилена престъпност или неблагоустроени крайни градски квартали.

Кинди не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Киндиобстоятелства.

 

При извършване на доставката, Получателят подписва товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки. При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока включително, но не само нарушена опаковка, Потребителят следва да ги отрази в констативен протокол, който попълва зжедно с куриера, както и незабавно да уведоми търговеца на електронна поща info@kindy.bg. Ако Потребителят не направи това, стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

 

При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката от името на Потребителя на посочения за извършване на доставка адрес.

Възможно е Потребителят да вземе сам закупените от сайта www.kindy.bg продукти като посети склада на Кинди в град Стара Загора, ул. Х.Димитър 18, но само след предварителна уговорка. Работното време на склада е всеки работен четвъртък от 17.00ч до 18.00ч. В този случай Потребителят няма разходи за доставка.

Качване и монтаж

 

Услугата Доставка включва транспортирането на поръчаните през сайта www.kindy.bg артикули и доставянето им до адреса на клиента, когато това е възможно (виж раздел Доставка). Доставката и предаването на стоката се извършват до входа на сградата (блока) или вратата на двора, но не и до входната врата на жилището на Потребителя.

Кинди не предлага услугите качване по етажите, хоризонтален и вертикален разнос, както и монтаж/сглобяване на закупените продукти.

Отказ от договора

 

На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при стриктно спазване на следните условия:

- Потребителят предварително писмено да информира Кинди на следния имейл адрес: info@kindy.bg, че на основание чл. 50 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. В Приложение 1 към настоящите Общи условия е осигурен стандартен формуляр за отказ. На интернет страницата www.kindy.bg е осигурена форма за отказ от договора.

- Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка. Наранени или вече монтирани и/или ползвани продукти не подлежат на връщане.

- Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и комплектовки, в добър търговски вид.

- Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното получаване на стоката от Кинди, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. За връщане на закупена стока, Потребителят е в правото си да избира превозвач или сам да предаде стоката в склада на Кинди в град Стара Загора, ул. Х.Димитър 18. Работното време на склада е всеки работен четвъртък от 17.00ч до 18.00ч.

- При получаване на върнатата от Потребителя Стока служители на Кинди ще извършат преглед на опаковката и съдържанието на върнатите Продукти. При спазени горните условия се пристъпва към възстановяване за заплатената от Потребителя сума. При констатирани следи от монтаж и/или употреба на продукта, както и транспортни наранявания се извършва заснимане на върнатите продукти и се пристъпва към комуникация с Потребителя за решаване на казуса.

Кинди препоръчва за връщане на закупена стока Потребителите да използват услугите на „Интерлогистика Куриер” ЕООД, поради опита им в транспортиране на такива артикули.

В случай, че Потребителят се възползва от правото си на отказ по чл. 50 от ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Кинди се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път на посочената банкова сметка до 14 дни, считано от дата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ или от датата, на която Кинди е получило обратно продуктите. Заплатени суми за допълнителни услуги - доставка, разнос или монтаж не се възстановяват.

Комплекти (сетове) от един или няколко продукта, които са представени на сайта www.kindy.bg като един продукт подлежат на връщане като един продукт. В случай, че Потребител пожелае частично връщане на един или няколко продукта от комплект (сет), то продуктите, които остават у потребителя се калкулират на тяхната базова (ненамалена) цена. При всички случаи Кинди си запазва правото да откаже връщане само на част от комплекта продукти.

Гаранционни условия

 

Кинди гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта www.kindy.bg .

Гаранционният срок е две години за всички мебели, считано от датата на доставянето им, независимо от това дали производителят или Кинди е предоставил търговска гаранция, като следва да се има предвид естеството на стоката и характера на несъответствието.

Гаранцията не важи при:

- неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от Потребителя или трети лица.

- повреди, предизвикани от неправилно преместване, следи от удари или неправилна експлоатация.

- увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.

- неправилно почистване (включително, но не само с агресивни препарати или материали), неправилно съхранение (включително, но не само при силна влага или попадане върху изделието на вредни материали), неизползване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието.

Гаранционното обслужване се извършва от Кинди при наличие на пълната документация към поръчката.

Рекламации

 

При наличие на явни или скрити дефекти на стоката, Потребителят може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези дефекти се извършва с протокол. Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове. Ако дефектите са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, Кинди не отговаря за тези дефекти.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Кинди да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Потребителят има право да заведе рекламация на сайта www.kindy.bg, вкл. по телефон и електронна поща info@kindy.bg.

Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката, намаляване на цената ѝ или замяната ú с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Кинди, които в сравнение с другия начин на обезщетяване се неразумни, като се вземат предвид:

- стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

- значимостта на несъответствие;

- възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

При всички случаи Кинди има правото да избере начина за удовлетворяване на рекламацията.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя и той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за ремонта й.

Рекламацията следва да бъде решена в рамките на един месец, считано от предявяването ‌ú от Потребителя. След изтичане на едномесечния срок ако рекламацията не е удовлетворена, двете страни следва да постигнат споразумение за нов разумен срок за решаване на рекламацията. В случай, че рекламацията не бъде решена и в новия срок, то Потребителят има право да поиска разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума за продукта, обект на рекламацията. В този случай Потребителят трябва да върне закупения продукт към Кинди разглобен, добре опакован с двукомпонентна опаковка (велпапе и стреч) и стегната, заедно с всички части и обков.

Други

 

Търговецът има право да променя едностранно всички условия, посочени в сайта www.kindy.bg , като промените влизат в сила от датата на актуализирането им единствено за бъдещи клиенти. За текущите договори важат редакциите на Общите условия към момента на генерирането им. В сайта www.kindy.bg се отбелязва датата на последното им изменение. При промяна при текущи договори важат правилата на чл. 147б от ЗЗП. Кинди си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта www.kindy.bg.

При използване на сайта www.kindy.bg, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

Търговско наименование:  „Кинди стор“ ООД

ЕИК:     207113248

Адрес: Стара Загора, ул. Х.Димитър 18

Електронна поща: info@kindy.bg

Телефон: 02 408 29 97

Последно актуализирани на 15.12.2022 г.

 

 Можете да изтеглите стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, от ТУК.