Замяна и връщане | Kindy

Отказ от договора

На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при стриктно спазване на следните условия:

- Потребителят предварително писмено да информира Кинди чрез формата за отказ в сайта или на имейл адрес: info@kindy.com, че на основание чл. 50 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. В Приложение 1 към настоящите Общи условия е осигурен стандартен формуляр за о тказ. На интернет страницата www.kindy.bg е осигурена форма за отказ от договора.

- Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка. Наранени или вече монтирани и/или ползвани продукти не подлежат на връщане.

- Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и комплектовки, в добър търговски вид.

- Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното получаване на стоката от Кинди, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. За връщане на закупена стока, Потребителят е в правото си да избира превозвач или сам да предаде стоката в склада на Кинди в град Стара Загора, ул. Х.Димитър 18. Работното време на склада е всеки работен четвъртък от 17.00ч до 18.00ч, след предварителна уговорка.

- При получаване на върнатата от Потребителя Стока служители на Кинди ще извършат преглед на опаковката и съдържанието на върнатите Продукти. При спазени горните условия се пристъпва към възстановяване за заплатената от Потребителя сума. При констатирани следи от монтаж и/или употреба на продукта, както и транспортни наранявания се извършва заснимане на върнатите продукти и се пристъпва към комуникация с Потребителя за решаване на казуса.

Кинди препоръчва за връщане на закупена стока Потребителите да използват услугите на „Интерлогистика Куриер” ЕООД, поради опита им в транспортиране на мебелни артикули.

В случай, че Потребителят се възползва от правото си на отказ по чл. 50 от ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Кинди се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път на посочената банкова сметка до 14 дни, считано от дата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ или от датата, на която Кинди е получило обратно продуктите. Заплатени суми за допълнителни услуги - доставка, разнос или монтаж не се възстановяват.